كرم دوفاز حالت دهنده و مرطوب كننده موهاي فر

اين محصول با قدرت نگهدارندگى فوق العاده قوى براى تامين رطوبت و حالت بخشيدن به موهاى مجعد و فر شده تهيه گرديده است. ساختار اين محصول به گونه اى است كه از دو فاز جداگانه ژل و كرم تشكيل شده است كه موقع استفاده با يكديگر مخلوط مى شوند. فاز ژل اين محصول فرهاى در هم رفته را از يكديگر جدا مى سازد و فاز كرم آن رطوبت مورد نياز مو را تامين مى نمايد. 

روش استفاده: مقدار مناسبى از ژل كرم را روى موهاى خشك يا نمدار پخش كرده و با نوك انگشتان به دلخواه حالت دهيد.

اين محصول براى ترميم و حالت بخشيدن موهاى خشك و ضخيم نيز مناسب مى باشد